Om oss

apparat-skap.jpg
Järfälla Automatic AB är ett företag beläget i Järfälla norr om Stockholm som har lång erfarenhet inom tillverkning, konstruktion av automatikutrustningar och apparatskåp för styrning av maskiner och industriautomation i olika anläggningar.

Affärsidé, vision och mål

Affärside
Att sälja, konstruera och producera felfria styrutrustningar.

Vision
Vår organisation har hög kompetens och resurser för att lösa allt från idé till en färdig produkt.

Mål
Vår målsättning är att vi i samråd med våra kunder genomför uppdragen på ett effektivt och professionellt sätt så att resultatet bidrar till kundernas utveckling mot hållbarhet i alla avseenden.Webdesign © Webgraph     easyUPDATEsystem